Predstavenie našej spoločnosti...

Kontaktné údaje

NAZOVFIRMY s.r.o.
ADRESAFIRMY
PSCFIRMY MESTOFIRMY
KRAJINAFIRMY

Kontakty
Tel.: +421TELEFONFIRMY
Fax: +421TELEFONFIRMY
E-mail: objednavky@hopeslovakia.sk
Skype: SKYPENICK

Kamenná prevádzka
ADRESAPREDAJNE
PSCPREDAJNE MESTOPREDAJNE
KRAJINAPREDAJNE

Zodpovedný vedúci: p. MENO_MANAGER PRIEZVISKO_MANAGER

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 9:00 – 15:00
obedňajšia prestávka: 12:00 – 13:00
Sobota a nedeľa: zatvorené

Fakturačné údaje

Obchodné meno: NAZOVFIRMY s.r.o.
Sídlo spoločnosti: ADRESAFIRMY, PSCFIRMY MESTOFIRMY

IČO: ICOFIRMY
DIČ: DICFIRMY (neplatiteľ DPH)
IČ DPH: ICDPHFIRMY (platiteľ DPH)

Obvodný úrad v MESTOFIRMY
Obchodný register XX.XX.XXXX, vložka č: XXXXX/X oddiel sro
Číslo živnostenského registra: XXX-XXXXX

Bankové spojenie
Peňažný ústav: NAZOVBANKY
IBAN: IBANUCET
BIC (SWIFT): SWIFTUCET
Číslo účtu: CISLOBANKOVEHOUCTU / KODBANKY